Технички спецификации

SAMSUNG постојано се труди да ги подобрува своите производи. Дизајнот и спецификациите во упатството се предмет на промени без претходна најава.

Димензии (Ш x В x Д)

Надворешна

595 x 595 x 566 mm

 

страна

 

 

 

 

 

Волумен

 

66 литри

 

 

 

Тежина

Нето

35,5 kg

 

 

 

Додаток

Список со податоци за производот

SAMSUNG

 

SAMSUNG

 

Идентификација на модел

 

NV66M3531BS

 

Вид на внатрешна празнина

Единечно

Горе

Долу

Индекс на енергетска ефикасност по внатрешна празнина

100,0

98,5

98,5

(EEI внатрешна празнина)

 

 

 

Класа на енергетска ефикасност по внатрешна празнина

A

A

A

Потрошувачка на енергија потребна за загревање на

 

 

 

стандардно полнење во внатрешната празнина на рерната

0,95 kWh/

 

 

со електрично загревање за време на еден циклус во

-

-

циклус

конвенционален режим по внатрешна празнина

 

 

 

 

 

(вкупна електрична енергија) (EC електрична внатрешна празнина)

 

 

 

Потрошувачка на енергија потребна за загревање на

 

 

 

стандардно полнење во внатрешната празнина на рерната

0,83 kWh/

0,67 kWh/

0,67 kWh/

со електрично загревање за време на еден циклус во

циклус

циклус

циклус

режим со вентилатор по внатрешна празнина

 

 

 

(вкупна електрична енергија) (EC електрична внатрешна празнина)

 

 

 

Број на внатрешни празнини

3 (единечна, горна, долна)

Извор на топлина по внатрешна празнина (струја или гас)

 

струја

 

Волумен по внатрешна празнина (V)

66 L

30 L

32 L

Вид на рерна

 

Вградена

 

Маса на уредот (M)

 

35,5 kg

 

Податоците се утврдени според стандардот EN 60350-1 и регулативите на комисијата (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014.

Совети за заштеда на енергија

За време на готвењето, вратата на рерната треба да биде затворена, освен кога треба да ја превртите храната. Не отворајте ја вратата често за време на готвењето за да не ја намалите температурата во рерната и да заштедите енергија.

Планирајте ја употребата на рерната за да избегнете исклучување на рерната помеѓу готвење две различни јадења, за да заштедите енергија и да го намалите времето потребно за повторно загревање на рерната.

Ако времето на готвење трае повеќе од 30 минути, рерната може да се исклучи од 5 до 10 минути пред да завршите со готвењето за да заштедите енергија. Преостанатата топлина ќе го заврши процесот на готвење.

Доколку е можно, гответе повеќе јадења истовремено.

Македонски  39

спецификации Технички

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 39

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:17