Cuprins

Cuprins

Utilizarea acestui manual

3

 

 

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

3

Instrucţiuni pentru siguranţă

3

 

 

Măsuri de precauţie importante

3

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

6

Funcţia de economisire automată a energiei

6

Instalarea

6

 

 

Conţinutul ambalajului

6

Alimentare cu curent electric

7

Montarea în dulap

8

Înainte de a începe

9

 

 

Setări iniţiale

9

Miros de cuptor nou

9

Accesorii

10

Modul Preparare dublă

11

Operaţiuni

11

 

 

Panou de comandă

11

Setări uzuale

12

Moduri de gătire (cu excepţia gril)

15

Moduri de gătire gril

17

Interval de temperaturi pentru modul Preparare dublă

18

Întreruperea preparării

19

Funcţie specială

20

Preparare automată

20

Curăţarea cu abur

21

Cronometru

22

Oprirea/Pornirea sunetului

22

2  Română

Gătit inteligent

Preparare manuală

Programe de preparare automate Preparate test

Colecţie de reţete populare cu preparare automată

Întreţinere

Curăţare

Înlocuire

Depanare

Aspecte de verificat

Coduri de informare

Specificaţii tehnice

Anexă

Fişa de date a produsului

23

23

27

30

31

34

34

36

36

36

38

39

39

39

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:19