Instrucţiuni pentru siguranţă

Utilizarea acestui manual

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim că aţi ales un cuptor încorporabil de la SAMSUNG.

Acest manual de utilizare conţine informaţii importante referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să vă ajute la utilizarea şi întreţinerea aparatului.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza cuptorul şi să îl păstraţi pentru consultări ulterioare.

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

AVERTISMENT

Pericole sau acţiuni nesigure care pot provoca leziuni corporale grave sau decesul şi/sau deteriorarea bunurilor.

ATENŢIE

Pericole sau acţiuni nesigure care pot provoca leziuni corporale sau deteriorarea bunurilor.

NOTĂ

Sfaturi utile, recomandări sau informaţii care ajută utilizatorii să mânuiască produsul.

Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare, în conformitate cu recomandările relevante privind siguranţa.

Măsuri de precauţie importante

AVERTISMENT

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea aparatului.

Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu transforma aparatul în obiect de joacă.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil la producător sau la un reprezentant de service autorizat. (Doar modelele cu cablaj fix)

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita orice risc. (Doar modelele cu cablu de alimentare)

manual acestui Utilizarea

Română  3

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:20