Instrucţiunialarea pentru siguranţă

Instalarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalarea

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Funcţia de economisire automată a energiei

Dacă nu primeşte nicio comandă pentru o anumită perioadă în timp ce se află în funcţiune, aparatul se opreşte şi intră în modul de aşteptare.

Lumina: În timpul procesului de preparare, puteţi opri becul cuptorului prin apăsare pe butonul „Oven light” (Lumina cuptorului). Pentru economisirea energiei, lumina cuptorului este oprită timp de câteva minute după pornirea programului de preparare.

6  Română

AVERTISMENT

Acest cuptor trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat. Instalatorul este responsabil pentru conectarea cuptorului la sursa de alimentare în conformitate cu recomandările locale relevante privind siguranţa.

Conţinutul ambalajului

Verificaţi dacă ambalajul produsului conţine toate componentele şi accesoriile. Dacă aveţi probleme cu cuptorul sau cu accesoriile, contactaţi un Centru de serviciu cu clienţii local al Samsung sau comerciantul cu amănuntul.

Scurtă prezentare a cuptorului

01

02

03

01 Panou de comandă

02 Mânerul uşii

03 Uşă

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 6

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:20