Montarea cuptorului

Aveţi grijă să lăsaţi un spaţiu (A) de cel puţin 5 mm între cuptor şi fiecare parte a dulapului.

A

Introduceţi cuptorul în dulap şi prindeţi-l bine pe ambele părţi laterale cu două şuruburi.

După instalare, scoateţi folia de protecţie, banda şi celelalte ambalaje şi scoateţi accesoriile din cuptor. Pentru a scoate cuptorul din dulap, mai întâi deconectaţi cuptorul de la sursa de alimentare şi scoateţi cele două şuruburi de pe părţile laterale ale cuptorului.

AVERTISMENT

Cuptorul are nevoie de aerisire pentru a funcţiona normal. Nu blocaţi orificiile de ventilaţie sub nicio formă.

NOTĂ

Aspectul cuptorului poate varia în funcţie de model.

Înainte de a începe

Setări iniţiale

Atunci când porniţi cuptorul pentru prima dată, pe afişaj, în cadranul („12”) pentru oră care luminează intermitent, apare ora implicită „12:00”. Urmaţi paşii de mai jos pentru a seta ora curentă.

1.În timp ce elementul pentru oră clipeşte,

rotiţi discul valoric (din partea dreaptă) pentru a seta ora, apoi apăsaţi OK pentru a trece la elementul pentru minute.

2.În timp ce elementul pentru minute clipeşte,

rotiţi discul valoric pentru a seta minutele, apoi apăsaţi OK.

Pentru a modifica ora curentă după setarea iniţială, menţineţi apăsat butonul timp de 3 secunde şi urmaţi paşii de mai sus.

Miros de cuptor nou

Înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată, curăţaţi-i interiorul pentru a elimina mirosul de cuptor nou.

1.Scoateţi toate accesoriile din cuptor.

2.Lăsaţi cuptorul să funcţioneze în modul Convecţie 200 °C sau Convenţional 200 °C timp de o oră. Astfel se distrug toate substanţele de fabricare rămase în el.

3.La final, opriţi cuptorul.

Română  9

începe a de Înainte

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:22