Përpara se të fillon

Aksesorët

Për përdorimin e parë, pastrojini aksesorët tërësisht me ujë të ngrohtë, detergjent dhe një leckë të butë e të pastër.

Shishi *

Shishi përdoret për pjekjen e ushqimeve në skarë, si p.sh. të

 

pulave. Përdoreni shishin vetëm në modalitetin Modaliteti njësh

 

në nivelin 3, kur ka përshtatës shishi. Zhvidhosni dorezën e

 

shishit për ta hequr gjatë pjekjes.

f të se Përpara

05

04

03

02

01

01

Niveli 1

02

Niveli 2

03

Niveli 3

04

Niveli 4

05Niveli 5

Përdorimi bazë

Futeni aksesorin në pozicionin e duhur brenda furrës.

Lini të paktën 1 cm hapësirë ndërmjet aksesorit dhe pjesës së poshtme të furrës dhe ndërmjet çdo aksesori tjetër.

Bëni kujdes kur hiqni enët e gatimit dhe/ose aksesorët nga furra. Ushqimet ose aksesorët e nxehtë mund të shkaktojnë djegie.

Aksesorët mund të deformohen gjatë ngrohjes. Pasi të jenë ftohur, ata rifitojnë pamjen dhe performancën e mëparshme.

Shishi dhe

Vendoseni tavën në pozicionin 1 të skarës për të mbledhur

shashliku *

lëngjet e gatimit ose në pjesën e poshtme të furrës për

 

racion të madh mishi. Rekomandohet të përdorni akesorët

 

e shishit për mish nën 1,5 kg.

 

1.

Futeni shishin në mish. Për të ndihmuar në futjen e shishit,

 

 

vidhosni dorezën e tij nga skaji i pamprehtë.

 

2.

Përreth mishit vendosni patate dhe perime të përvëluara.

 

3.

Vendoseni skeletin në pozicionin e raftit të mesit me formën

 

 

"V" në pjesën e përparme. Vendoseni shishin te skeleti me

 

 

majën të drejtuar pas dhe shtyjeni lehtë derisa maja e tij të

 

 

futet në mekanizmin rrotullues në pjesën e pasme të furrës.

 

 

Skaji i pamprehtë i shishit duhet të mbështetet në pjesën me

 

 

formë "V". (Shishi ka dy veshë, të cilët duhet të qëndrojnë

 

 

pranë derës së furrës për të shmangur lëvizjen e shishit

Për përvojë më të mirë gatimi, njihuni me mënyrën e përdorimit të secilit aksesor.

Skarë me tela

Skara me tela synohet për pjekje në skarë dhe skuqje. Futeni

 

skarën me tela në vend, me pjesët e dala (tapa në të dyja anët)

 

për përpara.

Aksesori i skarës

Aksesori i skarës me tela përdoret me tavën dhe parandalon

me tela *

derdhjen e lëngjeve në fund të furrës.

Tavë pjekjeje *

Tava e pjekjes (thellësia: 20 mm) përdoret për pjekjen e kekëve,

 

biskotave dhe ëmbëlsirave të tjera. Vendoseni anën e pjerrët

 

përpara.

Tavë universale *

Tava universale (thellësia: 30 mm) përdoret për gatim dhe skuqje.

 

Përdoreni aksesorin e skarës me tela për të parandaluar derdhjen

 

e lëngjeve në pjesën e poshtme të furrës.

 

Vendoseni anën e pjerrët përpara.

Tavë ekstra e

Tava ekstra e thellë (thellësia: 50 mm) përdoret për skuqje me ose

thellë *

pa aksesorin e skarës me tela. Vendoseni anën e pjerrët përpara.

10  Shqip

 

 

përpara dhe të cilët shërbejnë edhe si kapëse për dorezën.)

 

4. Zhvidhosni vidat në dorezë përpara se të gatuani.

 

5. Pas gatimit, vidhoseni sërish dorezën për të ndihmuar në

 

heqjen e shishit nga skeleti.

 

VINI RE

 

Sigurohuni që doreza e shishit të qëndrojë mirë në vend.

 

Bëni kujdes kur përdorni shishin. Pirunët dhe kunjat janë me

 

majë dhe të mprehtë dhe mund t'ju lëndojnë!

 

Për të parandaluar djegiet, përdorni doreza për të hequr shishin,

 

pasi është shumë i nxehtë.

 

 

Ndarësi

Ndarësi synohet për ndarjen e furrën në dy pjesë. Përdoreni

 

ndarësin me modalitetin Gatim dyshe.

 

 

SHËNIM

Përfshirja e aksesorëve të shënuar me yll (*) varet nga modeli i furrës.

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 10

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:37