Gatimi inteligjent

Gatimi manual

PARALAJMËRIM për akrilamidën

Akrilamida që prodhohet gjatë pjekjes së ushqimeve që përmbajnë niseshte, si patatinat, patatet e skuqura dhe buka mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Rekomandohet që këto ushqime të gatuhen në temperatura të ulëta dhe të shmanget mbipjekja, tharja e tepërt ose djegia e tyre.

SHËNIM

Nëse nuk specifikohet ndryshe në udhëzimet e gatimit, për të gjitha modalitetet e gatimit rekomandohet ngrohja paraprake.

Këshilla për aksesorët

Furra vjen me një numër të ndryshëm ose lloje të ndryshme aksesorësh. Mund të vini re që disa prej aksesorëve nuk paraqiten në tabelën e mëposhtme. Megjithatë, edhe nëse nuk ju ofrohen aksesorët e specifikuar në këto udhëzime gatimi, mund të përdorni aksesorët që keni dhe të arrini të njëjtat rezultate.

Tava e pjekjes dhe tava universale mund të përdoren në vend të njëra-tjetrës.

Gjatë gatimit të ushqimeve me yndyrë, rekomandohet vendosja e një tave poshtë skarës me tela për të mbledhur yndyrën e tepërt. Nëse ju është dhënë aksesori i skarës me tela, mund ta përdorni bashkë me tavën.

Nëse ju është dhënë tava universale ose tava ekstra e thellë apo të dyja, për gatimin e ushqimeve me yndyrë rekomandohet të përdoret tava më e thellë.

Pjekja

Për rezultatet më të mira, rekomandojmë ta ngrohni furrën paraprakisht.

Ushqimi

Aksesori

Niveli

Lloji i

Temp. (°C)

Koha (min.)

ngrohjes

 

 

 

 

 

Kek i fryrë

Skarë me tela,

2

 

160-170

35-40

 

tepsi Ø 25-26 cm

 

 

 

 

Kek bardhezi

Skarë me tela,

3

 

175-185

50-60

 

tepsi për kek të

 

 

 

 

 

rrumbullakët

 

 

 

 

Tartë

Skarë me tela,

3

 

190-200

50-60

 

tepsi për tarta

 

 

 

 

 

Ø 20 cm

 

 

 

 

Kek me maja në

Tavë universale

2

 

160-180

40-50

tavë, me fruta

 

 

 

 

 

dhe thërrime

 

 

 

 

 

Copëza frutash

Skarë me tela, enë

3

 

170-180

25-30

 

furre 22-24 cm

 

 

 

 

Kuleç

Tavë universale

3

 

180-190

30-35

 

 

 

 

 

 

Lazanja

Skarë me tela, enë

3

 

190-200

25-30

 

furre 22-24 cm

 

 

 

 

Mafishe

Tavë universale

3

 

80-100

100-150

 

 

 

 

 

 

Sufle

Skarë me tela,

3

 

170-180

20-25

 

kupa sufleje

 

 

 

 

Kek me mollë

Tavë universale

3

 

150-170

60-70

dhe maja

 

 

 

 

 

Picë shtëpie,

Tavë universale

2

 

190-210

10-15

1-1,2 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqip  23

inteligjent Gatimi

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 23

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:44