Ugradnja pećnice

Obavezno ostavite razmak (A) od barem

5 mm između pećnice i svih susednih delova kuhinjskog elementa.

A

Postavite pećnicu u kuhinjski element i pričvrstite je sa obe strane pomoću 2 zavrtnja.

Nakon ugradnje, skinite zaštitnu foliju, traku i drugi ambalažni materijal, pa izvadite dobijene dodatne elemente iz pećnice. Da biste izvadili pećnicu iz kuhinjskog elementa, najpre je isključite iz napajanja, pa skinite 2 zavrtnja sa obe strane pećnice.

UPOZORENJE

Pećnica mora imati ventilaciju da bi normalno radila. Ni u kom slučaju nemojte prekrivati otvore za ventilaciju.

NAPOMENA

Pećnica koju imate može se po izgledu razlikovati od prikazanog modela.

Pre početka korišćenja

Prvo podešavanje

Kada prvi put uključite pećnicu, na displeju će se prikazati fabričko vreme „12:00“, a broj koji predstavlja sat („12“) će treptati. Pratite korake u nastavku da biste podesili vreme.

1.Dok broj koji predstavlja sat trepti, pomoću

regulatora vrednosti (na desnoj strani) podesite sat, a zatim pritisnite OK (U redu) da biste podesili minute.

2.Dok broj koji predstavlja minute trepti,

pomoću regulatora vrednosti podesite minute, a zatim pritisnite OK (U redu).

Da biste promenili prikazano vreme nakon prvog podešavanja, pritisnite i 3 sekunde držite dugme i ponovite prethodne korake.

Miris nove pećnice

Pre prvog korišćenja pećnice, očistite njenu unutrašnjost da biste neutralisali miris nove pećnice.

1.Izvadite sve dodatne elemente iz pećnice.

2.Uključite pećnicu da radi sat vremena u režimu sa kruženjem vazduha na 200 °C ili u standardnom režimu na 200 °C. Tako će sagoreti svi ostaci iz procesa proizvodnje.

3.Nakon toga isključite pećnicu.

Srpski  9

korišćenja početka Pre

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:52