Održavanje

Rešavanje problema

 

 

 

Zamena

Sijalice

1. Skinite stakleni poklopac okretanjem suprotno od kazaljki na satu.

2. Zamenite sijalicu u pećnici.

3. Očistite stakleni poklopac.

4. Kada završite, ponovite navedeni 1. korak obrnutim redosledom da biste vratili stakleni poklopac.

UPOZORENJE

Pre zamene sijalice isključite pećnicu i kabl za napajanje.

Koristite samo sijalice od 25–40 W / 220–240 V, otporne na temperaturu do 300 °C. Odgovarajuće sijalice možete da kupite u lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Halogenu sijalicu uvek držite suvom krpom. U suprotnom, sijalica može da se zaprlja otiscima ili znojem, što će joj skratiti radni vek.

problema Rešavanje

36  Srpski

Tačke provere

Ako se javi problem sa pećnicom, najpre pogledajte sledeću tabelu i pokušajte da rešite problem na osnovu datih predloga. Ako ne uspete da otklonite problem, kontaktirajte lokalni servisni centar kompanije Samsung.

Problem

Uzrok

Radnja

Nije moguće pravilno

• Ako je neki predmet

• Uklonite predmet i

pritisnuti dugmad.

zaglavljen između dugmadi.

pokušajte ponovo.

 

 

 

 

• Model sa ekranom

• Očistite vlagu i pokušajte

 

osetljivim na dodir: ako

ponovo.

 

je na površini uređaja

 

 

prisutna vlaga.

 

 

 

 

 

• Ako je aktivna funkcija

• Proverite da li je aktivna

 

zaključavanja.

funkcija zaključavanja.

Vreme nije prikazano.

• Ako nema napajanja.

• Proverite da li je pećnica

Pećnica ne radi.

 

priključena na napajanje.

 

 

Pećnica je prestala da

• Ako je isključena iz utičnice.

• Ponovo priključite

radi tokom pripreme

 

napajanje.

hrane.

 

 

Napajanje se isključilo

• Ako je neprekidna priprema

• Nakon duže pripreme hrane

tokom rada.

hrane traje predugo.

sačekajte da se pećnica

 

 

ohladi.

 

 

 

 

• Ako ventilator ne radi.

• Poslušajte da li radi

 

 

ventilator.

 

 

 

 

• Ako je pećnica postavljena

• Pridržavajte se smernica

 

na mesto bez odgovarajuće

o razmacima navedenim u

 

ventilacije.

vodiču za ugradnju pećnice.

 

 

 

 

• Kada koristite nekoliko

• Koristite utičnicu za jedan

 

različitih utikača za

utikač.

 

napajanje na istoj utičnici.

 

Pećnica nema

• Ako nema napajanja.

• Proverite da li je pećnica

napajanja.

 

priključena na napajanje.

 

 

 

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 36

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:50:03