Vsebina

Vsebina

Uporaba priročnika

3

 

 

V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

3

Varnostna navodila

3

 

 

Pomembni varnostni ukrepi

3

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

6

Funkcija samodejnega varčevanja z energijo

6

Namestitev

6

 

 

Vsebina paketa

6

Priključitev napajanja

7

Namestitev v omaro

8

Pred uporabo

9

 

 

Prvotne nastavitve

9

Vonj po novem

9

Dodatna oprema

10

Dvojni način peke

11

Delovanje

11

 

 

Nadzorna plošča

11

Splošne nastavitve

12

Načini peke (razen žara)

15

Načini peke (žar)

17

Razpon temperature v dvojnem načinu peke

18

Prekinitev peke

19

Posebne funkcije

20

Samodejna peka

20

Čiščenje s paro

21

Časovnik

22

Vklop/izklop zvoka

22

2  Slovenščina

Pametna peka

Ročna peka

Programi samodejne peke Preizkus posode

Zbirka pogostih receptov za samodejno peko

Vzdrževanje

Čiščenje Menjava

Odpravljanje težav

Točke preverjanja

Informativne kode

Tehnični podatki

Dodatek

Podatkovni list izdelka

23

23

27

30

31

34

34

36

36

36

38

39

39

39

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 2

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:50:06