Varnostna navodila

Uporaba priročnika

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo se vam za izbiro vgradne pečice SAMSUNG.

Ta uporabniški priročnik vsebuje pomembne informacije o varnosti in navodila, ki vam bodo v pomoč pri uporabi in vzdrževanju aparata.

Pred uporabo pečice si vzemite čas in preberite ta uporabniški priročnik ter knjižico shranite za prihodnjo uporabo.

V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo.

POZOR

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

OPOMBA

Uporabni nasveti, priporočila ali informacije za lažjo uporabo izdelka.

Pečico mora namestiti električar z licenco. Oseba, ki namesti aparat, je odgovorna za priključitev aparata v električno omrežje in upoštevanje ustreznih varnostnih priporočil.

Pomembni varnostni ukrepi

OPOZORILO

Aparata ne smejo uporabljati osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi (in otroci) ter osebe s premalo izkušnjami in znanja, razen če aparat uporabljajo pod nadzorom in po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga zamenjajte s posebnim kablom ali sklopom, ki ga dobite pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisnem zastopniku. (Samo model s fiksno napeljavo.)

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti. (Samo model z napajalnim kablom)

Po namestitvi mora biti aparat mogoče izključiti iz napajanja. Izključitev lahko omogočite z dostopnim vtičem ali vdelavo stikala v fiksno napeljavo v skladu s pravili napeljave. Aparata ne smete pritrditi z lepili, saj to ne zagotavlja zanesljive pritrditve.

Slovenščina  3

priročnika Uporaba

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 3

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:50:06