Namestitev pečice

Med pečico in vsako stranjo omarice mora biti najmanj 5 mm velika reža (A).

A

Pečico namestite v omarico in jo na obeh straneh trdno pritrdite z 2 vijakoma.

Po končani namestitvi odstranite zaščitni ovoj, lepilni trak in drugo embalažo ter iz notranjosti pečice vzemite priloženo dodatno opremo. Če želite pečico odstraniti iz omare, najprej prekinite njeno napajanje in odstranite vijaka na obeh straneh pečice.

OPOZORILO

Za normalno delovanje pečice je potrebno prezračevanje. Pod nobenim pogojem ne zakrijte odprtin za zračenje.

OPOMBA

Dejanski videz pečice se lahko razlikuje glede na model.

Pred uporabo

Prvotne nastavitve

Pri prvem vklopu pečice se na zaslonu prikaže privzeti čas "12:00", pri čemer element za ure ("12") utripa. Za nastavitev trenutnega časa upoštevajte spodnja navodila.

1.Ko element za ure utripa, zavrtite gumb

za nastavitev vrednosti (desni gumb), da nastavite uro, in nato pritisnite OK za pomik na element za minute.

2.Ko element za minute utripa, zavrtite gumb

za nastavitev vrednosti, da nastavite minute, in nato pritisnite OK.

Če želite po začetni nastavitvi trenutni čas spremeniti, pridržite gumb 3 sekunde in upoštevajte zgornja navodila.

Vonj po novem

Pred prvo uporabo pečice je treba očistiti njeno notranjost, da odstranite vonj po novem.

1.Iz pečice odstranite vso dodatno opremo.

2.Vklopite pečico s konvekcijskim ali običajnim gretjem na 200 °C in jo pustite vklopljeno eno uro. S tem se s površin pečice odstranijo morebitne snovi, ki so ostale od proizvodnega postopka.

3.Ko je postopek končan, izklopite pečico.

Slovenščina  9

uporabo Pred

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:50:09