Vzdrževanje

Odpravljanje težav

 

 

 

Menjava

Žarnice

1. Steklen pokrovček odstranite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

2. Zamenjajte žarnico v pečici.

3. Očistite stekleni pokrovček.

4. Ko končate, za ponovno namestitev steklenega pokrovčka upoštevajte 1. korak zgoraj v obratnem vrstnem redu.

OPOZORILO

Pred menjavo žarnice pečico izklopite in odklopite napajalni kabel.

Uporabljajte samo žarnice 25–40 W / 220–240 V, ki so odporne na temperaturo 300 °C. Odobrene žarnice lahko kupite v lokalnem servisnem centru podjetja Samsung.

Pri rokovanju s halogensko žarnico uporabite suho krpo. S tem preprečite, da bi na njej ostali prstni odtisi ali pot, kar lahko skrajša njeno življenjsko dobo.

težav Odpravljanje

36  Slovenščina

Točke preverjanja

Če se pojavi težava s pečico, najprej preverite spodnjo tabelo in izvedite predlagani ukrep. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung.

Težava

Vzrok

Ukrep

Gumbov ni mogoče

• Morda se je med gumbi

• Odstranite tujek in

ustrezno pritiskati.

nabrala umazanija.

poskusite znova.

 

 

 

 

• Pri modelu na dotik: morda

• Odstranite vlago in

 

je na zunanji površini

poskusite znova.

 

vlaga.

 

 

 

 

 

• Morda je nastavljena

• Preverite, če je nastavljena

 

funkcija zaklepanja.

funkcija zaklepanja.

Čas ni prikazan.

• Morda ni električnega

• Preverite, ali je

Pečica ne deluje.

napajanja.

vzpostavljeno električno

 

napajanje.

 

 

Pečica se med

• Morda je bila odklopljena iz

• Znova priključite v

delovanjem izklopi.

električne vtičnice.

električno vtičnico.

Med delovanjem se

• Morda neprekinjena peka

• Po dolgotrajnejši peki

prekine napajanje.

traja predolgo.

pustite, da se pečica ohladi.

 

 

 

 

• Morda ventilator za

• Poslušajte, ali je slišati

 

hlajenje ne deluje.

ventilator za hlajenje.

 

 

 

 

• Morda je pečica nameščena

• Upoštevajte razmike, ki so

 

na mestu s slabim

navedeni v navodilih za

 

prezračevanjem.

namestitev izdelka.

 

 

 

 

• Morda je v isto vtičnico

• Uporabite en sam vtič.

 

priključenih več napajalnih

 

 

kablov.

 

V pečici ni

• Morda ni električnega

• Preverite, ali je

napajanja.

napajanja.

vzpostavljeno električno

 

 

napajanje.

 

 

 

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 36

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:50:20