Технически спецификации

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Размери (Ш х В х Д)

Габаритни

595 x 595 x 566 мм

 

 

 

Обем

 

66 литра

 

 

 

Тегло

Нето

35,5 кг

 

 

 

Приложение

Технически данни за продукта

SAMSUNG

 

SAMSUNG

 

Идентификация на модела

 

NV66M3531BS

 

Тип кухина

Единична

Горна

Долна

Индекс на енергийна ефективност за кухина (EEI кухина)

100,0

98,5

98,5

Клас на енергийна ефективност за кухина

A

A

A

Консумираната енергия при загряване на

 

 

 

стандартизиран товар в кухина на електрическа фурна

0,95 kWh/

-

-

по време на цикъл в конвенционален режим за кухина

цикъл

 

 

(електрическа крайна енергия) (EC електрическа кухина)

 

 

 

Консумираната енергия при загряване на

 

 

 

стандартизиран товар в кухина на електрическа фурна

0,83 kWh/

0,67 kWh/

0,67 kWh/

по време на цикъл в режим на конвекция за кухина

цикъл

цикъл

цикъл

(електрическа крайна енергия) (EC електрическа кухина)

 

 

 

Брой кухини

3 (единична, горна, долна)

Топлинен източник за кухина (електричество или газ)

 

електричество

 

Обем за кухина (V)

66 л

30 л

32 л

Тип фурна

 

Вградена

 

Тегло на уреда (M)

 

35,5 кг

 

 

 

 

 

Данните са определени според стандарт EN 60350-1 и Регламент (ЕО) на Комисията № 65/2014 и 66/2014.

Съвети за икономия на енергия

По време на готвене вратата на фурната трябва да остане затворена, освен ако храната трябва да се обърне. По време на готвене не отваряйте вратата често, за да поддържате температурата на фурната и да пестите енергия.

Планирайте използването на фурната, за да избегнете изключване на фурната между готвенето на едно ястие и следващото, за да пестите енергия и намалите времето за загряване на фурната.

Ако времето на готвене е повече от 30 минути, фурната може да се изключи 5-10 минути преди края на времето за готвене, за да се пести енергия. Остатъчната топлина ще завърши процеса на готвене.

Когато е възможно, гответе повече от едно ястие едновременно.

Български  39

спецификации Технически

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 39

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:48