Montiranje pećnice

Pazite da ostavite razmak (A) od minimalno 5 mm između pećnice i strana ormarića.

A

Postavite pećnicu u ormarić i pričvrstite je s obje strane pomoću 2 vijka.

Nakon montaže uklonite zaštitnu foliju, traku i ostalu ambalažu te izvadite isporučeni pribor iz pećnice. Kako biste pećnicu izvadili iz ormarića, najprije isključite napajanje pećnice i uklonite 2 vijka s obje strane pećnice.

UPOZORENJE

Pećnica treba ventilaciju kako bi normalno funkcionirala. Ni u kojem slučaju nemojte blokirati ventilacijske otvore.

NAPOMENA

Stvarni izgled pećnice može se razlikovati ovisno o modelu.

Prije početka

Početne postavke

Kada pećnicu prvi put uključite u struju, na zaslonu će se prikazati zadano vrijeme “12:00” pri čemu oznaka sata (“12”) treperi. Slijedite korake u nastavku kako biste postavili trenutačno vrijeme.

1.Dok oznaka vremena treperi, okrenite

regulator vrijednosti (regulator na desnoj strani) kako biste postavili sat, a zatim pritisnite OK (U redu) kako biste se prebacili na oznaku minuta.

2.Dok oznaka minuta treperi, pomaknite

regulator vrijednosti kako biste postavili minute, a zatim pritisnite OK (U redu).

Kako biste promijenili trenutačno vrijeme nakon ovog početnog postavljanja,gumb držite pritisnutim 3 sekunde i slijedite gore navedene korake.

Miris nove pećnice

Prije korištenja pećnice prvi put očistite je iznutra kako biste uklonili miris nove pećnice.

1.Izvadite sav pribor iz pećnice.

2.U trajanju od jednog sata uključite pećnicu s vrućim zrakom od 200 °C ili klasičnim načinom rada na 200 °C. Tim će postupkom u pećnici izgorjeti sve preostale tvari iz proizvodnje.

3.Nakon dovršetka postupka isključite pećnicu.

Hrvatski  9

početka Prije

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 9

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:53