Održavanje

Rješavanje problema

 

 

 

Zamjena

Žarulje

1. Uklonite stakleni poklopac tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

2. Zamijenite svjetlo pećnice.

3. Očistite stakleni poklopac.

4. Nakon čišćenja slijedite gore navedeni korak

1 obrnutim redoslijedom kako biste ponovno postavili stakleni poklopac.

UPOZORENJE

Prije zamjene žarulje isključite pećnicu i iskopčajte kabel za napajanje.

Koristite samo žarulje od 25 – 40 W / 220 – 240 V koje su otporne na toplinu od

300 °C. Odobrene žarulje možete kupiti u lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Uvijek koristite suhu krpu pri rukovanju halogenom žaruljom. Time se sprječava da žarulja ne dođe u kontakt s prstima ili znojem što bi uzrokovalo skraćeni životni vijek.

problema Rješavanje

36  Hrvatski

Kontrolne točke

Ako dođe do problema s pećnicom, prvo provjerite tablicu u nastavku i isprobajte prijedloge. Ako se problem ne riješi, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Problem

Uzrok

Radnja

Gumbi se ne mogu

• Ako se između gumba

• Uklonite strano tijelo i

pravilno pritisnuti.

nalazi strano tijelo.

pokušajte ponovno.

 

 

 

 

• Model na dodir: ako se

• Uklonite vlagu i pokušajte

 

pojavi vlaga na vanjskom

ponovno.

 

dijelu pećnice.

 

 

 

 

 

• Ako je postavljena funkcija

• Provjerite je li postavljena

 

zaključavanja.

funkcija zaključavanja.

Ne prikazuje se

• Ako nema napajanja.

• Provjerite ima li napajanja.

vrijeme.

 

 

Pećnica ne

 

 

funkcionira.

 

 

Pećnica se

• Ako je isključena iz utičnice.

• Ponovno je uključite u

zaustavlja tijekom

 

utičnicu.

rada.

 

 

Napajanje se

• Ako kontinuirano kuhanje

• Nakon dugotrajnog kuhanja

isključuje tijekom

dugo traje.

ostavite pećnicu da se

rada.

 

ohladi.

 

 

 

 

• Ako ventilator za hlađenje

• Slušajte kakav zvuk

 

ne funkcionira.

proizvodi ventilator za

 

 

hlađenje.

 

 

 

 

• Ako je pećnica postavljena

• Držite se razmaka

 

na mjesto bez dobre

navedenih u vodiču za

 

ventilacije.

postavljanje proizvoda.

 

 

 

 

• Pri korištenju nekoliko

• Koristite jedan utikač.

 

utikača u istoj utičnici.

 

 

 

 

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 36

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:49:02