Монтиране

Монтиране

Монтиране в шкаф

Ако вграждате фурната в шкаф, неговите пластмасови повърхности трябва да са термоустойчиви до 90 °C,

асъседните мебели до 75 °C. Samsung не отговаря за повреди на мебели вследствие на излъчваната от фурната топлина.

Трябва да се осигури адекватно проветряване на фурната. За проветряване оставате разстояние от 50 мм между долния рафт на шкафа и поддържащата стена. Ако монтирате фурната под готварски плот, следвайте неговите инструкции за монтиране.

Необходими размери за монтиране

 

 

 

 

 

B

 

Фурна (мм)

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

560

G

Макс. 506

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

B

 

175

H

Макс. 494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

370

I

21

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

L

D

 

Макс. 50

J

545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

E

 

595

K

572

 

 

 

F

 

 

J

F

 

595

L

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

I

Вграждане в шкаф (мм)

A

B

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Мин. 550

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Мин. 560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

C

 

Мин. 50

 

 

 

 

 

D

 

Мин. 590 - Макс. 600

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Мин. 460 x Мин. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА

 

 

 

 

 

 

E

В шкафа за вграждане трябва да има отвори (E) за

 

 

 

 

 

 

излизане на топлината и циркулация на въздуха.

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

Шкаф под мивката (мм)

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Мин. 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Мин. 560

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Мин. 600

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Мин. 460 x Мин. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

D ЗАБЕЛЕЖКА

В шкафа за вграждане трябва да има отвори (D) за излизане на топлината и циркулация на въздуха.

8  Български

NV66M3531BS_OL_DG68-00895A-01_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb 8

 

 

2017-04-18 ￿￿ 10:48:38