Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.

Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.

Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.

Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.

Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

UV FIRÇASI

UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin. Görme duyunuza zarar verebilir.

Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa, elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.

Döşekler, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın.

Firma, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan sorumlu tutulamaz.

UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne darbe yapmayın.

Türkçe - 4