Phat triên:

--Chê đô USB debug: Việc này là để phát triển ứng dụng. Khi điện thoại kết nối với máy tính bằng cáp USB, chế độ USB debugging sẽ được kích hoạt và Samsung Kies sẽ tự động chạy.

--Bât man hình: Đặt màn hình điện thoại để ở lại khi đang sạc pin.

--Cho phep cac vi tri giả: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.

Samsung Apps: Chọn một kết nối mạng (WLAN hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo cập nhật ứng dụng từ Samsung Apps.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tài khoả̉n và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản ký tài khoản cho đồng bộ.

Dữ liệu nền: Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.

Tự đông đông bộ: Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý các cài đặt và dữ liệu của bạn.

Sao lưu dữ liệu của bạn: Sao lưu các cài đặt của điện thoại sang máy chủ Google.

Tự động khôi phục: Đặt cho thiết bị khôi phục dữ liệu của các ứng dụng bạn đã sao lưu khi chúng được cài đặt vào thiết bị.

Cài đặt 107