--Hiên thi toan bô net vẽ: Đặt để hiện thị nét vẽ khi bạn kéo trên bàn phím.

--Đoan từ: Đặt cho thiết bị đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.

--Tôc Đô & Chinh Xac: Đặt tỉ lệ giữa tốc độ và độ chính xác của gợi ý Swype.

--Đăt lai tư điển Swype: Xóa các từ bạn đã thêm vào từ điển.

--Phiên bản: Xem thông tin phiên bản.

Tuy Chon Ngôn Ngữ: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

››Bàn phim Samsung

Loai bàn phím: Chọn cách nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống, hoặc màn hình viết tay.

Ngôn ngữ nhập: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

XT9: Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.

Cài đặt XT9 nâng cao: Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.

Quét bàn phím: Bật hoặc tắt tính năng quét bàn phím cho chế độ nhập văn bản. Bạn có thể chuyển giữa các chế độ nhập bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên bàn phím.

Tự động viết hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏ̉i, hoặc dấu cảm thán.

Cài đặt viết tay: Tùy chỉnh thời gian nhận dạng trong chế độ Viết tay.

Nhập giọng nói: Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.

Tự đặt dấu chấm câu: Đặt cho thiết bị chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh space.

Hướng dẫn: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

Cài đặt 109