Khe cắm đa

Khe cắm tai nghe

 

chức năng

 

Ống kính máy ảnh

Loa ngoài

 

Phím Nguồn/

Đèn flash

Reset/Khóa

Nắp sau

Khe cắm thẻ nhớ

 

 

Ăngten trong

››

 

 

Các phím

 

Phím

Chức năng

 

 

 

Bật thiết bị (nhấn và giữ); Truy cập

 

 

Nguồn/

các menu nhanh (nhấn và giữ); Thiết

 

 

Reset1/

lập lại thiết bị (nhấn và giữ trong

 

 

Khóa

8-10 giây rồi nhả); Khóa màn hình

 

 

 

cảm ứng.

 

 

 

Mở danh sách các tùy chọn có sẵn

 

 

Menu

trên màn hình hiện tại; Mở thanh tìm

 

 

 

kiếm nhanh (nhấn và giữ).

 

 

 

 

 

Trang

Trở về màn hình chờ; mở danh sách

 

 

chính

các ứng dụng gần đây (nhấn và giữ).

 

 

Trở về

Trở về màn hình trước đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm lượng

Điều chỉnh âm lượng thiết bị.

 

 

 

 

1.Nếu thiết bị gặp lỗi nghiêm trọng, bị treo hoặc đơ máy, bạn phải khởi động lại thiết bị để phục hồi các chức năng.

Bắt đầu 19