››Sử dụng trì̀nh quả̉n lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ, hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dừng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quả̉n lý

 

tác vụ Ứng dụng đang chạy.

 

Danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết

2

bị sẽ hiện ra.

Để đóng một ứng dụng, chọn Kết thúc.

 

Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn Kết

 

thúc tất cả̉.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

››Đặt ngày và giờ hiện tại

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Thơi gian.

2 Đặt ngày và giờ và thay đổi các tùy chọn khác.

››Bật hoặc tắt âm khi chạm

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh Âm thanh khi chọn.

››Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

Bắt đầu 27