Chế độ

Chức năng

 

 

 

Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết

 

 

các ký tự.

 

 

Tiếng Anh

Nếu bạn sử dụng bàn phím 9 phím,

chọn

để bật tính năng nhập

 

 

thông minh (hoàn hành từ và kết

 

hợp từ).

 

 

Tiếng Hàn

Nhập nguyên âm hoặc phụ âm bằng cách

 

kết hợp , ·, và .

 

Số

Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết

 

một số.

 

 

 

 

 

1.

Nếu bạn sử dụng bàn phím 9 phím, chọn

 

hoặc để cuộn đến biểu tượng bạn

Biểu tượng

muốn.

2.

Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc

 

viết một biểu tượng.

››Sao chép và dán văn bả̉n

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

1

Đặt trỏ  chuột vào vị trí bạn muốn bắt đầu.

2

Chọn .

3

Chọn

hoặc .

4

Kéo

hoặc để chọn văn bản mong muốn.

5

Chọn

để sao chép, hoặc để cắt văn bản sang

6

clipboard.

Ở ứng dụng khác, đặt con trỏ  ở vị trí mong muốn để dán

7

văn bản.

Chọn

để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn

 

bản.

 

36Bắt đầu