Để tải file về từ web,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet.

2

Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng tải về từ các website thay vì Android Market, bạn phải chọn Cài đặt Ứng dụng Không rõ nguồn gốc.

Đồng bộ dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với các máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của mình.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, thiết bị sẽ tiếp tục được kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin cập nhật sẽ hiện ra trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ, và ngược lại.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Thiết lập tài khoả̉n máy chủ

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

2

Tài khoả̉n và đồng bộ.

Chọn Thêm t.khoả̉n một loại tài khoản.

3

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình

 

thiết lập tài khoản.

››

1

Bật tự động đồng bộ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

2

Tài khoả̉n và đồng bộ.

Chọn Tự đông đồng bộ.

3

Chọn một tài khoản.

4

Chọn các ứng dụng bạn muốn đồng bộ.

Để bỏ  các ứng dụng khỏ̉i quá trình tự động đồng bộ, xóa ô đánh dấu cạnh các ứng dụng bạn muốn bỏ̉.

38Bắt đầu