Để mở màn hình quay số, chọn B.phím số.

Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn Tai nghe BT.

Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn Tắt âm.

Để bật tính năng loa ngoài, chọn Loa.

môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn Cuộc kia.

Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn K.hợp c.gọi. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.

››Xem và gọi đến các cuộc gọi nhỡ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để gọi đến số gọi nhỡ, mở cửa sổ thông báo và chọn cuộc gọi nhỡ.

››Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như chế độ Giới hạn gọi (FDN), hoặc chuyển hướng.

Sử dụng chế độ Giới hạn Gọi (FDN)

chế độ FDN, thiết bị sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong danh sách FDN. Để bật chế độ FDN,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Cài đặt cuộc gọi Số giới hạn gọi FDN Cho phép FDN.

42Liên lạc