Giả̉i trí

Máy ả̉nh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2560 x 1920 pixels

(5.0 megapixels) và quay video ở độ phân giải lên đến 320 x 240 pixels.

Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn phải lắp thẻ nhớ.

Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.

Chạm vào màn hình để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng trong kính ngắm.

Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.

Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

››

 

 

 

1

Chup ả̉nh

 

 

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ả̉nh.

 

 

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

 

 

Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều

 

chỉnh cần thiết.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải trí 51