››

 

 

 

1

Quay video

 

 

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy

2

ả̉nh.

 

 

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

 

 

Chọn để chuyển sang chế độ máy quay.

4

Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều

 

chỉnh cần thiết.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

Chức năng

Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay.

: Độ phân giải

1 : Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có)

: Vị trí lưu trữ

Thay đổi chế độ quay (để đính kèm vào

2tin nhắn đa phương tiện hoặc để lưu thông thường).

3Thay đổi cài đặt đèn flash.

4Thay đổi cài đặt máy quay.

5Chuyển sang chế độ máy ảnh.

6Quay video.

7Xem video bạn vừa quay.

56Giải trí