Để xóa trang hay dùng, chọn Xóa trang yêu thích.

Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn Đặt làm trang chủ.

››Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet.

2

Chọn Truy cập nhiều nhất hoặc Lịch sử.

3

Chọn một trang web để truy cập.

Bạn có thể thêm một trang web vào danh sách trang hay dùng bằng cách chọn biểu tượng dấu sao ở phía bên phải.

Bả̉n đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Mapsđể tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ, và tìm chỉ đường.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực

 

bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››

1

Tì̀m kiếm một vị trí cụ thể

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bả̉n đồ.

2

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn OK để xác

 

nhận.

Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.

3

Bấm [ ] Tì̀m kiếm.

4

Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn .

Để tìm kiếm vị trí bằng giọng nói, chọn .

Để phóng to hoặc thu nhỏ̉, chọn hoặc .

Để thêm các lớp cho bản đồ, bấm .

Để xem vị trí hiện tại của bạn, bấm .

Web 77