Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.

 

 

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực

 

 

bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

Địa điểm.

Chon môt loai.

 

Thiết bị tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn

3

và có liên quan đến loại đó.

Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.

4

Trong khi xem thông tin, sử dụng các tùy chọn sau:

 

Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn .

 

Để xem đường đến địa điểm đó, chọn .

 

Để xem số điện thoại của địa điểm đó, chọn .

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.

Bản đồ di chuyển, vị trí hiện tại của bạn, và các dữ liệu di chuyển khác có thể khác so với thông tin vị trí thực. Bạn cần luôn để ý đến tình trạng đường, giao thông, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe của mình và tuân thủ tất cả các cảnh báo cũng như quy định về an toàn trong khi lái xe.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điều hướng.

2Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn Chấp nhận.

Web 79