Loại

Định dạng

 

Đuôi mở rộng: mp3, m4a, 3gp, mp4,

Nhạc

ogg, amr

Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+,

 

 

 

amr-nb/wb, wav, midi

Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.

Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.

Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn File của bạn.

2Chọn một thư mục.

Để trở về thư mục của Trang chủ, chọn T.muc gôc.

Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn Lên.

3 Chọn một file để mở.

Trong thư mục, bấm [] để sử dụng các tùy chọn sau:

Để gửi file cho người khác, chọn Chia sẻ.

Để tạo thư mục mới, chọn Tạo thư mục.

Để xóa file hoặc thư mục, chọn Xóa.

Để thay đổi chế độ xem, chọn Hiển thị theo.

Để sắp xếp các file hoặc thư mục, chọn Liêt kê theo.

Để sử dụng các tính năng bổ sung khi sử dụng file, chẳng hạn như các tùy chọn di chuyển, sao chép hoặc đổi tên, chọn L.chọn.

ThinkFree Office

Tìm hiểu cách tạo và xem các file tài liệu trên điện thoại. Nếu bạn có tài khoản của dịch vụ web ThinkFree, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn phải lắp thẻ nhớ.

Dụng cụ 97