bevat

UW KOELKAST INSTALLEREN… ……………………………………………………………… 16

BEDIENING VAN UW KOELKAST… …………………………………………………………… 23

PROBLEMEN OPLOSSEN……………………………………………………………………… 28

uw koelkast installeren

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KOELKAST

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze Samsung koelkast.

Wij hopen dat u zult genieten van de vele innovatieve eigenschappen en functies die dit nieuwe apparaat te bieden heeft.

Deze koelkast dient vóór het gebruik op de juiste wijze volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing te worden aangesloten en geplaatst.

Gebruik deze koelkast uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze ontworpen is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Wij raden nadrukkelijk aan om onderhoud uit te laten voeren door een gekwalificeerde vakman.

Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een milieuvriendelijke wijze af te voeren.

Trek de stekker uit het stopcontact WAARSCHUWING voordat u de binnenverlichting van de

koelkast vervangt.

-- Er bestaat kans op elektrische schokken.

De beste plaats kiezen voor de koelkast

Kies een plaats waar uw koelkast niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Selecteer een plaats met een vloer die waterpas (of bijna waterpas) is.

Kies een plaats met voldoende ruimte voor het openen van de koelkastdeuren.

16_ installatie

Zorg voor voldoende ruimte zodat de koelkast op een vlakke ondergrond kan worden geplaatst.

-- Wanneer uw koelkast niet waterpas staat, kan

dit de werking van het interne koelsysteem negatief beïnvloeden.

-- Totale ruimte vereist voor het gebruik. Raadpleeg tekening en afmetingen hieronder.

 

100 mm

 

 

 

 

1850 mm

 

 

of

 

 

 

1780 mm

 

50 mm

 

 

 

595 mm

 

 

50 mm

50 mm

mm

mm

602,2 mm

tenminste

tenminste

 

 

 

135º

1062,4

1214,7

 

 

 

 

994 mm

 

 

DA68-02833B-10.indb 16

2014. 3. 29. �� 10:55