Nội dung

Đọc đầu tiên

Bắt đầu

7Phụ kiện trong hộp

8 Sơ đồ thiết bị

10 Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM và pin

18 Sử dụng thẻ nhớ

20 Bật và tắt thiết bị

21 Khóa và mở khóa màn hình

Thông tin cơ bản

22Sử dụng màn hình cảm ứng

25Bố cục man hinh chờ

29Các bảng thông báo và cài đặt nhanh

32Mở các ứng dụng

32Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

34Nhập văn bản

37Chụp màn hình

37File của bạn

38Tính năng tiết kiệm pin

39Xem thông tin trợ giúp

Kết nối mạng

40Dữ liệu di động

40Wi-Fi

41Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động

Chuyển động & các tính năng hữu dụng

43Chuyển động và thao tác

46Đa cửa sổ

52Thao tác một tay

53Tăng độ nhạy màn hình cảm ứng

Cá nhân hóa

54Quản lý màn hình chờ̀ và màn hình Ứng dụng

56Cài đặt hình nền và nhạc chuông

57Thay đổi phương pháp khóa màn hình

58Chế độ Riêng tư

59Chế độ đơn giản

60Truyền dữ liệu từ thiết bị trước

61Thiết lập tài khoản

2