Thông tin cơ bản

Kéo ngón tay

Kéo sang trái hoặc sang phải trên màn hình chờ̀ hoặc màn hình Ứng dụng để xem một trang khác. Kéo lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

Tách ra và chụm vào

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

24