Thông tin cơ bản

Biểu tượng Ý nghĩa

Đã bật chế độ Rung

Đã bật chế độ Máy bay

Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng

Mức pin

Các bảng thông báo và cài đặt nhanh

Sử dụng bảng thông báo

Khi bạn nhận được các thông báo mới, như các tin nhắn hoặc các cuộc gọi nhỡ, các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Để xem thêm thông tin chi tiết về các biểu tượng, mở bảng thông báo và xem chi tiết.

Để mở bảng thông báo, kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Để đóng bảng thông báo, kéo thanh từ phía dưới cùng của màn hình lên trên.

29