Nội dung

Điện thoai

62Thực hiện cuộc gọi

64Nhận cuộc gọi

65Tùy chọn trong các cuộc gọi

Danh bạ

66 Thêm danh bạ

66Nhập và xuất danh bạ

67Tìm kiếm danh bạ

Tin nhắn & email

68Tin nhắn

70Email

Máy ảnh

72Chụp ảnh cơ bản

74Chế độ chụp

77Cài đặt máy ảnh

Bộ sưu tập

79Xem nội dung trên thiết bị

80Xem các nội dung được lưu trên các thiết bị khác

Trợ giúp an toàn

81Chế độ Khẩn cấp

82Tin nhắn trợ giúp

Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

83S Finder

83S Planner

85S Voice

86Internet

88Nhạc

90Video

92Đồng hồ

94Máy tính

94Ghi nhớ

95Ghi âm

96Dropbox

97Flipboard

97Radio

99Các ứng dụng Google

Kết nối với các thiết bị khác

101Bluetooth

103Wi-Fi Direct

105NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ

NFC)

107S Beam (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC)

108Kết nối nhanh

109Screen Mirroring

111 In di động

3