Thông tin cơ bản

Chạm vào các tùy chọn sau để bật hoặc tắt chúng. Bạn có thể xem các cài đặt chi tiết hơn nếu bạn chạm và giữ một phím.

Wi-Fi: Hãy xem Wi-Fiđể biết thêm thông tin.

Vị trí: Hãy xem Vị trí để biết thêm thông tin.

Âm thanh / Rung / Tắt âm: Chọn chế độ âm thanh.

Xoay man hinh: Cho phép hoặc không cho phép giao diện xoay khi bạn xoay thiết bị.

Một số ứng dụng không cho phép xoay màn hình.

Bluetooth: Hãy xem Bluetooth để biết thêm thông tin.

Dữ liệ̣u di động: Hãy xem Sử dụng dữ liệu hoặc Các mạng di động để biết thêm thông tin.

Siêu tiết kiệ̣m pin: Hãy xem Chế độ siêu tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Đa cưa sô: Hãy xem Đa cửa sổ để biết thêm thông tin.

Chê đô May bay: Hãy xem Chế độ Máy bay để biết thêm thông tin.

Đ.truy cập di động: Hãy xem Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động để biết thêm thông tin.

Screen Mirroring: Hãy xem Screen Mirroring để biết thêm thông tin.

NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC): Hãy xem NFC (mẫu máy có trang bị công nghệ NFC) để biết thêm thông tin.

Bảng phím bên: Hãy xem Bảng phím bên để biết thêm thông tin.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

Đồng bộ: Khi bạn bật tính năng này, thiết bị sẽ tự động đồng bộ các ứng dụng như lịch năm hoặc email.

Nghỉ thông minh: Khi bạn bật tính năng này, màn hình sẽ bật đến khi bạn thôi không nhìn vào nó nữa.

Tiêt kiệm pin: Hãy xem Tính năng tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Chế độ Riêng tư: Hãy xem Chế độ Riêng tư để biết thêm thông tin.

Độ nhạy cảm ứng: Hãy xem Tăng độ nhạy màn hình cảm ứng để biết thêm thông tin.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

31