Thông tin cơ bản

: Nhập các biểu tượng cảm xúc.

: Chuyển sang bàn phím không cố định. Bạn có thể di chuyển bàn phím đến một vị trí khác bằng cách kéo thẻ.

Chuyển sang bàn phím tiêu chuẩn.

Sao chép và dán

1

2

Chạm và giữ văn bản.

Kéo hoặc để chọn văn bản mong muốn hoặc chạm vào Chọn tất cả để chọn tất cả văn bản.

3

4

Chạm vào Chép hoặc Cắt. Văn bản đã chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.

Đặt con trỏ tại vùng cần chèn văn bản và chạm vào Dán. Để dán đoạn văn bản bạn đã sao chép từ trước, chạm vào Bộ nhớ tạm sau đó chọn đoạn văn bản.

36