Kết nối mạng

Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động

Giới thiệ̣u về kết nối và các điểm truy cập di động

Sử dụng tính năng này để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các máy tính và các thiết bị khác nếu không có kết nối Internet. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.

Sử dụng điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị của bạn như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn với các thiết bị khác.

1

2

3

4

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động Điểm truy cập di động.

Chạm vào công tắc Điểm truy cập di động để bật.

xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.

Để đặt mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào Cấu hình điểm truy cập và chọn mức độ an toàn. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào LƯU.

Trên màn hình của một thiết bị khác, tìm kiếm và chọn thiết bị của bạn từ danh sách mạng Wi-Fi.

Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.

41