Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Chuyển động và thao tác

Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Cảnh báo thông minh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chuyển động và thao tác Cảnh báo thông minh, sau đó chạm vào công tắc Cảnh báo thông minh để bật.

Nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới, thiết bị sẽ rung khi bạn cầm lên.

Tính năng này có thể không hoạt động nếu màn hình được bật hoặc thiết bị không nằm trên bề mặt phẳng.

43