Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Vuốt lòng bàn tay để chụp

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chuyển động và thao tác Vuốt lòng bàn tay để chụp, sau đó chạm vào công tắc Vuốt lòng bàn tay để chụp để bật.

Đặt cạnh bàn tay lên màn hình và vuốt màn hình từ phải sang trái hoặc ngược lại để chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình được lưu trong Bộ sưu tập Album thư mục Screenshots. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể chỉnh sửa ảnh và chia sẻ ảnh đó với ngườ̀i khác.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

45