Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Đa cửa sổ

Giới thiệ̣u về Đa cửa sổ

Đa cửa sổ cho phép bạn chạy cùng lúc hai ứng dụng trong màn hình chia đôi. Bạn cũng có thể chạy cùng lúc nhiều ứng dụng trong cửa sổ pop-up.

Chỉ các ứng dụng trên khay Đa cửa sổ mới có thể chạy.

Một số thiết bị không hỗ trợ tính năng cửa sổ pop-up.

Màn hình chia đôi Đa cửa sổ

Một số ứng dụng, chẳng hạn như Máy tính Danh bạ, chỉ có thể khởi chạy trong cửa sổ pop-up khi bạn kéo chúng từ khay Đa cửa sổ vào màn hình.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Đa cửa sổ, sau đó chạm vào công tắc Đa cửa sổ để bật. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Đa cửa sổ để bật.

2

3

Chạm và giữ để mở khay Đa cửa sổ.

Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng rồi kéo biểu tượng này từ khay vào màn hình. Sau đó, kéo biểu tượng ứng dụng khác vào vị trí mới trên màn hình.

Các biểu tượng ứng dụng được đánh dấu có thể được mở cùng lúc trong nhiều cửa sổ riêng trên màn hình.

46