Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Thao tác một tay

Bạn có thể bật chế độ thao tác một tay để thao tác thuận tiện thiết bị bằng một tay.

Một số thiết bị có thể không hỗ trợ tính năng này.

Giảm kích thước màn hình

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hiển thị và hình nền Thao tác một tay Giảm kích thước màn hình, sau đó chạm vào công tắc Giảm kích thước màn hình để bật.

Tùy vào thiết bị, tùy chọn Giảm kích thước màn hình có thể không xuất hiện.

Để chuyển sang chế độ hoạt động bằng một tay, giữ thiết bị bằng một tay. Sau đó, kéo nhanh ngón cái của bạn từ mép ngoài của màn hình vào giữa màn hình và lặp lại lần nữa.

Phóng to hoặc thu nhỏ kích thước màn hình.

Trở về chế độ xem toàn bộ màn hình.

Trở về màn hình trước đó.

Điều chỉnh âm lượng.

Trở về màn hình chờ.

Mở danh mục các ứng dụng gần đây.

52