Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Nhập bằng một tay

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hiển thị và hình nền Thao tác một tay Nhập bằng một tay, sau đó chạm vào công tắc Nhập bằng một tay để bật.

Chạm vào hoặc để điều chỉnh vị trí của bàn phím quay số, phím trong cuộc gọi và các bảng nhập liệu khác để có thể dễ dàng truy cập bằng một tay.

Bảng phím bên

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hiển thị và hình nền Thao tác một tay Bảng phím bên, sau đó chạm vào công tắc Bảng phím bên để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào Bảng phím bên để mở.

Sử dụng thiết bị của bạn dễ dàng hơn bằng một tay bằng cách để phím Gần đây, phím Trang chính và phím Trở về cũng như các phím chức năng đã được chọn khác ở cạnh màn hình.

Tăng độ nhạy màn hình cảm ứng

Sử dụng tính năng này để vận hành màn hình trong khi sử dụng găng tay.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hiển thị và hình nền và chọn Tăng độ nhạy cảm ứng chạm. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Độ nhạy cảm ứng để mở.

Sử dụng găng tay da để có sự nhận dạng tốt hơn trong khi chạm vào màn hình. Các loại vật liệu khác có thể không nhận dạng được.

Để có kết quả tốt nhất, chạm mạnh vào màn hình trong khi mang găng tay.

Tính năng này có thể không hoạt động bình thườ̀ng khi bạn sử dụng S view.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

53