Cá nhân hóa

Chế độ Riêng tư

Giới thiệ̣u về chế độ riêng tư

Sử dụng chế độ này để tránh việc ngườ̀i khác sử dụng hoặc truy cập vào nội dung cá nhân như hình ảnh và các tài liệu được lưu trên thiết bị. Bạn có thể lưu nội dung vào một vị trí riêng biệt và sau đó tắt chế độ riêng tư để ẩn các mục một cách an toàn.

Ẩn nội dung

1

2

3

4

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chế độ Riêng tư, sau đó chạm vào công tắc Chế độ Riêng tư để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào Chế độ Riêng tư để bật chế độ.

Khi bạn bật chế độ riêng tư lần đầu tiên, thiết lập mã mở khóa và PIN dự phòng.

Nhập mã mở khóa chế độ riêng tư.

Khi chế độ này được bật, xuất hiện trên đầu màn hình.

Để chọn các mục muốn ẩn, chạm và giữ một mục trong danh sách, đánh dấu chọn các mục đó sau đó chạm vào Chuyển sang Riêng tư hoặc chạm vào Di chuyển Riêng tư DI CHUYỂN VAO ĐÂY.

Các mục được di chuyển đến chế độ riêng tư xuất hiện với trên đó.

Khi bạn đã chọn các mục cần ẩn, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chế độ Riêng tư, sau đó chạm vào công tắc Chế độ Riêng tư để tắt. Ngoài ra, mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Chế độ Riêng tư để tắt chế độ.

Các mục được chọn sẽ biến mất khỏi màn hình.

Đảm bảo rằng đã lưu hoặc đã di chuyển hết các file trước khi tắt chế độ riêng tư.

58