Cá nhân hóa

Truyền dữ liệ̣u từ thiết bị trước

Sử dụng tài khoản sao lưu

Bạn có thể truyền dữ liệu sao lưu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới sử dụng tài khoản Google hoặc Samsung account. Hãy xem Sao lưu và khôi phục dữ liệu để biết thêm thông tin.

Sử dụng Samsung Smart Switch

Bạn có thể truyền dữ liệu trên thiết bị cũ sang thiết bị mới thông qua Smart Switch. Truy cập www.samsung.com/smartswitch để biết thêm thông tin.

Samsung Smart Switch không được hỗ trợ ở một số thiết bị hoặc máy tính.

Sử dụng Samsung Smart Switch Mobile

Sử dụng ứng dụng này để chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Bạn có thể tải về ứng dụng từ Galaxy Apps hoặc CH Play.

1

2

Trên thiết bị của bạn, chạm vào Smart Switch.

Trên thiết bị của bạn, chọn một tùy chọn tùy theo loại thiết bị trước đó và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu thiết bị trước đó là thiết bị Android, bảo đảm ứng dụng Smart Switch Mobile được cài đặt trên thiết bị này. Tham khảo phần trợ giúp để biết thêm thông tin.

60