Máy ảnh

Tag vị trí: Cài đặt thiết bị để đính kèm tag vị trí vào ảnh.

Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thờ̀i tiết không tốt.

Khi bạn chia sẻ ảnh có tag vị trí được đính kèm, thông tin vị trí có thể được hiển thị

với những ngườ̀i khác. Để tránh việc này, khi xem ảnh, chạm vào Thông tin khác , sau đó chạm vào trong Vị trí để xóa thông tin vị trí của bạn.

Vị trí bô nhơ: Chọn vị trí lưu trữ cho bộ nhớ.

Lưu dạng lật: Xoay ngược hình ảnh để tạo hình phản chiếu cảnh ban đầu khi chụp ảnh bằng máy ảnh trước.

Đườ̀ng lưới: Hiển thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.

Đ.khiển bằng giọng nói: Cài đặt thiết bị để chụp ảnh bằng các lệnh thoại.

Phím âm lượng: Cài đặt thiết bị để sử dụng phím Âm lượng để điều khiển màn trập hay chức năng thu phóng.

Xem lại ảnh/video: Cài đặt thiết bị để hiển thị ảnh sau khi chụp hoặc video sau khi quay.

Xóa cài đặt: Khôi phục các cài đặt Máy ảnh.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào chế độ được sử dụng.

78