Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

S Voice

Giới thiệ̣u về S Voice

Sử dụng ứng dụng này để ra lệnh cho thiết bị bằng giọng nói để thực hiện các tính năng khác nhau.

Chạm vào S Voice trên màn hình Ứng dụng. Một cách khác, nhấn vào phím Trang chính hai lần.

Để tắt truy cập bằng cách nhấn phím Trang chính, chạm vào Settings và bỏ chọn Open via the home key.

Cài đặt ngôn ngữ

Chạm vào Settings Language và sau đó chọn một ngôn ngữ.

Ngôn ngữ được chọn sẽ chỉ được sử dụng cho S Voice chứ không phải ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị.

Sử dụng S Voice

Khi bạn khởi chạy S Voice, thiết bị sẽ bắt đầu nhận diện giọng nói và biểu tượng micro sẽ chuyển sang màu xanh dương.

Nói một khẩu lệnh.
Nếu thiết bị nhận diện câu lệnh, thiết bị sẽ thực hiện hành động tương ứng.
Lờ̀i khuyên để nhận diện được giọng nói tốt hơn:
Nói rõ ràng.
Nói ở nơi yên tĩnh.
Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trườ̀ng xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Trở lại S Voice từ chế độ nghỉ

Nếu S Voice không được sử dụng trong một thờ̀i gian nhất định, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ.

Chạm vào biểu tượng micro hoặc nói “Hi Galaxy” với thiết bị để tiếp tục nhận diện giọng nói.

85