Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Nhạc

Phát nhạc

Chạm vào Nhạc trên màn hình Ứng dụng.

Chọn thể loại âm nhạc, sau đó chọn bài hát để phát.

Tìm kiếm các thiết bị khác để phát

 

 

 

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

file.

 

 

 

 

Điều chỉnh âm lượng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt làm bài hát yêu thích của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bật trộn bài.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi chế độ lặp lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở danh sách phát.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm bài hát vào một danh sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đến bài trước đó. Chạm và

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đến bài tiếp theo. Chạm và

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giữ để lùi nhanh hơn.

 

 

 

 

 

 

 

giữ để di chuyển tới nhanh hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạm dừng và tiếp tục phát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để nghe các bài hát ở mức âm lượng bằng nhau, chạm vào Cài đặt và sau đó đánh dấu chọn Âm lượng thông minh.

Khi Âm lượng thông minh được bật, âm lượng có thể sẽ lớn hơn so với mức âm lượng của thiết bị. Không nên nghe nhạc với âm lượng lớn trong thờ̀i gian dài để tránh làm tổn thương thính giác của bạn.

Âm lượng thông minh có thể không được bật cho một số file.

88