Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Phát video được lưu trong các thiết bị khác

Tìm kiếm video được lưu trong các thiết bị khác và phát chúng trên thiết bị của bạn. Chạm vào Video trên màn hình Ứng dụng.

Truy cập vào video trên một thiết bị đã đăng ký

Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.

Trên màn hình chính của Video, chạm vào THIẾT BỊ rồi chọn một thiết bị trong Thiết bị đã đăng ký để truy cập và phát video. Bạn có thể phát video trên các thiết bị đã được đăng ký với Samsung link. Hãy ghé thăm link.samsung.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được đăng ký và kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.

Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập vào nội dung được lưu trên các thiết bị khác thông qua mạng di động.

Truy cập vào video trên một thiết bị ở gần

Để sử dụng tính năng này, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ Thiết bị ở gần, sau đó chạm vào công tắc Thiết bị ở gần để bật. Xem thêm Thiết bị ở gần để biết thêm các cài đặt.

Trên màn hình chính của Video, chạm vào THIẾT BỊ rồi chọn một thiết bị trong Thiết bị ở gần để truy cập và phát video. Bạn có thể phát video trên các thiết bị với tính năng chia sẻ nội dung đã được bật.

91