Thông tin cơ bản

Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Bảo trì thiết bị Lưu trữ Cài đặt bộ nhớ Thẻ nhớ SD Ngắt.

1

2

3

Tháo nắp lưng.

Kéo thẻ nhớ ra.

Lắp lại nắp lưng.

Không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Bảo trì thiết bị Lưu trữ Cài đặt bộ nhớ Thẻ nhớ SD Định dạng ĐỊNH DẠNG.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thẻ nhớ. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu gốc, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào Tắt nguồn.

Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản hồi, hãy nhấn và giữ phím Nguồn và

phím Giảm âm lượng cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

16